Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Skargi i wnioski -

Nawigacja

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

28.04.2012

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW PRZYJMUJĄ:

KOMENDANT ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ LUB WYZNACZENI PRZEZ NIEGO ZASTĘPCY

poniedziałek w godz.  9:00 - 10:00
czwartek w godz.   14:00 - 15:00

FUNKCJONARIUSZE/PRACOWNICY WYDZIAŁU KONTROLI

środa, czwartek, piątek  10:00 - 14:00
wtorek 15:30 - 16:30

KOMENDANT PLACÓWKI SG W BIELSKU - BIAŁEJ:

            poniedziałek 10:00 - 12:00
            wtorek 10:00 - 12:00
            czwartek 15:30 - 16:30
             KIEROWNIK ZMIANY - całodobowo

KOMENDANT PLACÓWKI SG W KATOWICACH - PYRZOWICACH:

            poniedziałek 13:00 - 14:00
            czwartek 15:30 - 16:30
            KIEROWNIK ZMIANY - całodobowo

KOMENDANT PLACÓWKI SG W OPOLU:

           poniedziałek 10:00 - 12:00
           środa 15:30 - 16:30
           piątek 10:00 - 12:00
           KIEROWNIK ZMIANY - całodobowo

KOMENDANT PLACÓWKI SG W RUDZIE ŚLĄSKIEJ:

           poniedziałek 10:00 - 12:00
           środa 15:30 - 16:30
           KIEROWNIK ZMIANY - całodobowo

KOMENDANT PLACÓWKI SG W SOSNOWCU:

           wtorek 15:30 - 16:30
           czwartek 11:00 - 12:00
           KIEROWNIK ZMIANY - całodobowo

KOMENDANT GŁÓWNY STRAŻY GRANICZNEJ

Szczegóły na stronie www.strazgraniczna.pl

Skargi na działalność Śląskiego Oddziału Straży Granicznej  z siedzibą w Raciborzu należy kierować na adres:

             - pocztowy: ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz,

              - elektroniczny: wk.slosg@strazgraniczna.pl,

              lub za pośrednictwem ePUAP: adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl.

Skarga, aby mogła zostać rozpatrzona powinna zawierać:

  • imię i nazwisko skarżącego,
  • dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania),
  • dokładny opis zdarzenia.

UWAGA! Zgodnie z §8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46) Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. 

Informacja dotycząca realizacji obowiązku informacyjnego wynikająca z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Skargi na działalność Straży Granicznej można składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dane teleadresowe RPO

Pliki do pobrania:

Ściągawka z demokracji - Skargi i wnioski.

do góry