Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Kierownictwo Oddziału -

Nawigacja

Kierownictwo Oddziału

Kierownictwo Oddziału

01.03.2022

 

gen. bryg. SG Adam JOPEK
Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej

 

płk SG Adam KUREK
Zastępca Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej

 

ppłk SG Grzegorz DROŻYŃSKI
Zastępca Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej

 

do góry