Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Informacje ogólne -

Nawigacja

Informacje ogólne

Informacje ogólne

27.03.2015

Handel ludźmi to jeden z największych problemów we współczesnym świecie, a także najbardziej dochodowa forma przestępczości.

Handel ludźmi jest zbrodnią godzącą w godność i wolność człowieka polegającą na wykorzystaniu drugiego człowieka m. in. do:

 • pracy przymusowej
 • w żebractwie
 • w prostytucji
 • w niewolnictwie domowym
 • do popełniania przestępstw (np. kradzieże, włamania, rozprowadzanie narkotyków)

W Polsce nasilenie przestępstwa handlu ludźmi zaobserwowano na początku lat 90. Handel ludźmi to zjawisko ulegające ciągłym przemianom.

Specyfika sytuacji Polski polega na tym, że jest ona zarazem:

 • krajem pochodzenia ofiar – polskie ofiary wykorzystywane są przede wszystkim na terenie Europy, identyfikowane są także przypadki wykorzystania na innych kontynentach
 • krajem tranzytowym – rejonem przez który odbywa się transfer ofiar z Europy Wschodniej i Azji do Europy Zachodniej
 • krajem docelowym – na terytorium którego ofiary handlu ludźmi pochodzące z Ukrainy, Rumunii i Bułgarii, ale także coraz częściej z krajów azjatyckich są eksploatowane na terytorium Polski.

Osobami najbardziej zagrożonymi przestępstwem handlu ludźmi są:

 • osoby małoletnie (dzieci i nastolatki)
 • osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej
 • osoby poszukujące pracy za granicą (bez znajomości języka, prawa i kultury kraju, w którym się znalazły)
 • ofiarą może być KAŻDY
   

Ulotka

do góry