Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Gdzie szukać pomocy -

Nawigacja

Gdzie szukać pomocy

Gdzie szukać pomocy

27.03.2015

Jeśli sam jesteś ofiarą handlu ludźmi lub świadkiem tego przestępstwa skontaktuj się z:

  • koordynatorem ds. handlu ludźmi w Śląskim Oddziale Straży Granicznej w Raciborzu, tel. 797-337-886

Ponadto możesz zadzwonić:

  • na telefon interwencyjny Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu: +48 32 414 44 44
  • do Stowarzyszenie Po-MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej, tel.: (+48 32) 255 38 69, e-mail: biuro@Po-MOC.pl
  • do Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi (KCIK): 22/628 01 20, e-mail: info@kcik.pl

Nie bądź obojętny na krzywdę innych! REAGUJ!!!

do góry