Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Przepisy -

Nawigacja

Przepisy

Przepisy

Wioletta Wójciak
28.04.2012

  • Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej:

            http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001402

 

  • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach:

            http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001650

 

  • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzieleniu ochrony cudzoziemcom na terytorium RP:

            http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000680

 

  • Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin:

            http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001525

 

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

            http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000149

 

  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej:

            http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000584

do góry