Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Nabór kandydatów do służby w ŚlOSG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nabór kandydatów do służby w ŚlOSG

Szymon Mościcki

W Śląskim Oddziale Straży Granicznej w Raciborzu prowadzony jest nabór do służby.

Dokumenty od kandydatów przyjmowane są tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu ich złożenia (data i godzina) pod nr tel. 32 414 44 14 w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00. Do prawidłowej rejestracji wymagane jest podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce:

https://bip.slaski.strazgraniczna.pl/s10/rekrutacja-do-sluzby-i/nabor-do-sluzby/7690,Nabor-do-sluzby-w-SLOSG-w-2017-r.html

 

Ponadto informujemy, że aktualnie prowadzony jest nabór do I klas szkoły średniej o profilu Straży Granicznej w następujących szkołach:

- Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach,

- Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w ramach współpracy z Zespołem Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach oraz Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu objął patronatem klasy o profilu "Ochrona granicy państwowej z elementami prawa".

do góry