Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Seminarium dotyczące zwalczania przestępczości związanej z handlem ludźmi - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Seminarium dotyczące zwalczania przestępczości związanej z handlem ludźmi

Szymon Mościcki
21.11.2022

18 listopada, w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, odbyło się seminarium podsumowujące działania służb mundurowych i podmiotów pozarządowych w zakresie zwalczania przestępczości związanej z handlem ludźmi na terenie województwa śląskiego.

Gospodarzem spotkania był Wicewojewoda Śląski Rober Magdziarz - Przewodniczący Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi oraz Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Magdalena Szewczuk-Szturc – Wiceprzewodnicząca Zespołu. Jednym z zaproszonych gości był Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Adam Jopek, któremu towarzyszyli między innymi jego Zastępca płk SG Adam Kurek, Naczelnik Wydziału do Spraw Cudzoziemców ŚlOSG ppłk SG Andrzej Makówka oraz członkowie Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi: Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjno-Śledczego mjr SG Marek Przygoda i Oddziałowy Koordynator ds. handlu ludźmi. Płk SG Adam Kurek wystąpił na seminarium w roli prelegenta  i w swoim wystąpieniu poruszył kwestie związane z wpływem sytuacji migracyjnej na zjawisko handlu ludźmi.

Wśród uczestników seminarium byli również: Dyrektor Gabinetu Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Mirosław Wiklik, Naczelnik Wydziału Zagrożeń Hybrydowych Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego BBN Joanna Jaracz de Czartoszewska oraz przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, władz samorządowych, kuratoriów oświaty i Caritasu.

do góry