Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Za naruszenie przepisów będą musiały opuścić Polskę - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Za naruszenie przepisów będą musiały opuścić Polskę

Szymon Mościcki

Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 2 obywatelki Wietnamu, które naruszyły przepisy pobytowe obowiązujące w naszym kraju.

16 listopada funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Sosnowcu, w ramach prowadzonej kontroli legalności pobytu, zatrzymali w Katowicach 2 obywatelki Wietnamu. Funkcjonariusze w toku prowadzonych czynności służbowych ustalili, że kobiety złożyły w maju 2022 roku wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce. Jak się jednak okazało, węgierskie karty pobytu, którymi legitymowały się cudzoziemki w momencie składania wniosku, zostały im cofnięte przez węgierskie władze w kwietniu 2022 roku. Oznaczało to, że złożone przez obywatelki Wietnamu wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy nie legalizują im pobytu na terytorium naszego kraju. Z racji tego, iż w dniu kontroli kobiety nie posiadały jakichkolwiek innych ważnych dokumentów pobytowych, ich pobyt na terenie Polski okazał się być nielegalnym.

W związku z zaistniałą sytuacją Komendant Placówki Straży Granicznej w Sosnowcu wydał wobec cudzoziemek decyzje zobowiązujące ich do powrotu w terminie 15 dni oraz orzekł o zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen na okres 3 lat.

do góry