Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Nielegalny pobyt obywateli Turkmenistanu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nielegalny pobyt obywateli Turkmenistanu

Szymon Mościcki
14.06.2022

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Opolu przeprowadzili kontrole legalności pobytu, w wyniku których zatrzymano 2 cudzoziemców.

W ramach kontroli legalności pobytu przeprowadzonych 9 i 10 czerwca na terenie Opola funkcjonariusze Straży Granicznej ujawnili dwóch obywateli Turkmenistanu, którzy naruszyli przepisy pobytowe obowiązujące w naszym kraju. Obaj mężczyźni przybyli do Polski 3 marca b.r. przez polsko-ukraińskie przejście graniczne na podkarpaciu na podstawie ważnego paszportu wydanego  przez władze Turkmenistanu. Zgodnie z przepisami i za zgodą Komendanta Głównego SG, cudzoziemcy wjechali do naszego kraju ze względów humanitarnych na okres pobytu nie dłuższy niż 15 dni. Jednakże mężczyźni nie podjęli żadnych działań mających na celu zalegalizowanie swojego pobytu na terytorium Polski i w związku z tym, w dniu kontroli nie posiadali żadnych dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium naszego kraju.

Cudzoziemcom wydano decyzje, na mocy których zostali oni zobowiązani do opuszczenia terytorium RP w ciągu 30 dni. Ponadto orzeczono wobec nich zakaz ponownego wjazdu do Polski oraz innych krajów strefy Schengen na okres 6 miesięcy.

do góry