Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Śląski OSG rozpoczyna tegoroczny cykl wspólnej operacji z Policją Macedonii Północnej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Śląski OSG rozpoczyna tegoroczny cykl wspólnej operacji z Policją Macedonii Północnej

Jesionowska Katarzyna
10.01.2022

Dziś funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej wyjechali do Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu, by odbyć kurs, którego celem jest przygotowanie funkcjonariuszy do realizacji zadań służbowych w ramach współpracy transgranicznej z państwami członkowskimi UE oraz innymi państwami w ramach umów bilateralnych.

W tym roku I edycja misji w Republice Macedonii Północnej przybrała nieco odmienną formułę. Wzorem ubiegłorocznych wspólnych operacji z Policją Słowenii kontyngent stanowią funkcjonariusze jednego oddziału Straży Granicznej. Śląski Oddział SG wyjedzie na Bałkany jako pierwszy.

Dowódcą kontyngentu jest mjr SG Przemysław Starczewski – Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach. Mjr SG Starczewski jest członkiem Krajowej Rezerwy Ekspertów wchodzących w skład Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. W 2014 roku uczestniczył w wymianie rządowej, organizowanej przez Departament Stanu USA, w ramach której był oddelegowany m.in. na granicę z Meksykiem realizując program dotyczący zwalczania handlu ludźmi. W 2019 roku we Włoszech uczestniczył w serii symulowanych treningów dotyczących nielegalnej migracji organizowanych przez OSCE (Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie). Ponadto brał udział w licznych szkoleniach i konferencjach międzynarodowych organizowanych przez Frontex oraz CEPOL.

16 stycznia wraz z nim do Macedonii Północnej pojedzie 15 funkcjonariuszy ŚlOSG. Wielu z nich posiada bogate doświadczenie międzynarodowe. St. chor. SG Krzysztof Zapotoczny brał udział w 7 edycjach misji w Macedonii Północnej, natomiast o jedną misję mniej na swoim koncie ma st. chor. szt. SG Grzegorz Kuta. Zadaniem funkcjonariuszy SG w Macedonii Północnej będzie przede wszystkim zapobieganie nielegalnej migracji oraz przestępczości transgranicznej. Swoje zadania będą wykonywać do 21 lutego br., wtedy pałeczkę przejmie Karpacki Oddział SG.

W ubiegłym tygodniu z funkcjonariuszami udającymi się na misję spotkał się Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Adam Jopek. Ponadto funkcjonariuszom został udzielony szczegółowy instruktaż, którego celem było właściwe przygotowanie do misji. W ramach instruktażu odbyło się również spotkanie z przedstawicielem Biura Spraw Wewnętrznych KGSG. Uczestników przeszkolono również z obsługi oraz użytkowania pojazdów patrolowo-terenowych, oraz  specjalistycznego sprzętu dedykowanego na misję. Przypomniane zostały również wybrane zagadnienia z zakresu taktyki i techniki interwencji.

 

do góry