Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Sejmik Województwa Śląskiego wyróżnił Śląski Oddział Straży Granicznej oraz Placówki SG w Bielsku-Białej i Rudzie Śląskiej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Sejmik Województwa Śląskiego wyróżnił Śląski Oddział Straży Granicznej oraz Placówki SG w Bielsku-Białej i Rudzie Śląskiej

Szymon Mościcki
18.11.2021

Dzisiaj w Komendzie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, z okazji 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbył się uroczysty apel, w trakcie którego Komendant ŚlOSG gen. bryg. SG Adam Jopek wręczył wyróżnionym osobom nadane im odznaczenia, wyróżnienia oraz akty mianowania na kolejne stopnie służbowe.

W wydarzeniu wzięli udział: Konsul Generalny w Ostravie – Izabella Wołłejko-Chwastowicz, Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego - Jan Kawulok, przedstawiciele służb mundurowych województwa śląskiego i opolskiego, kadra kierownicza ŚlOSG, emerytowani funkcjonariusze i pracownicy ŚlOSG, oraz klasa o profilu Straż Graniczna Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach.

Za wybitne zasługi dla Straży Granicznej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji uhonorował 9 funkcjonariuszy i 1 pracownicę ŚlOSG Srebrnym oraz Brązowym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej. Minister nadał również odznakę okolicznościową Medal Trzydziestolecia Powołania Straży Granicznej 15 funkcjonariuszom oraz dwóm pracownicom ŚlOSG, wyróżniającym się w popularyzowaniu tradycji, historii i dokonań Straży Granicznej.

Komendant Główny Straży Granicznej wyróżnił 9 funkcjonariuszy naszego oddziału Odznaką Straży Granicznej.

W dowód uznania, a także w celu podkreślenia szczególnych zasług na rzecz Śląskiego Oddziału SG medal ,,Zasłużony dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej” otrzymało 20 osób. Wśród wyróżnionych znalazły się osoby, które na co dzień udzielają wsparcia ŚlOSG, jak również emerytowani funkcjonariusze i pracownicy służb mundurowych i instytucji, w tym Straży Granicznej.

Na kolejne stopnie służbowe zostało mianowanych 5 oficerów, 33 chorążych i 38 podoficerów Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Ponadto jeden funkcjonariusz, który ukończył szkolenie w zakresie szkoły chorążych, odebrał akt mianowania na stopień młodszego chorążego SG.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Jan Kawulok udekorował sztandar, nadając Śląskiemu Oddziałowi Straży Granicznej oraz Placówkom SG w Bielsku-Białej i Rudzie Śląskiej Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Następnie wygłosił okolicznościową przemowę.

17 listopada gen. bryg. SG Adam Jopek uczestniczył w zorganizowanym w siedzibie Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Katowicach, uroczystym apelu z okazji Narodowego Święta Odzyskania przez Polskę niepodległości.

W wydarzeniu wziął także udział Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji nadinsp. Paweł Półtorzycki, który w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wręczył Komendantowi Śląskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Adamowi Jopkowi Odznakę Okolicznościową Medal 20-lecia Utworzenia Centralnego Biura Śledczego, a Naczelnikowi Wydziału Operacyjno-Śledczego ppłk. SG Pawłowi Majda Brązowy Medal za Zasługi dla Policji.

do góry