Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Pracowity tydzień funkcjonariuszy z PSG w Katowicach-Pyrzowicach - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Pracowity tydzień funkcjonariuszy z PSG w Katowicach-Pyrzowicach

Szymon Mościcki

5 osób poszukiwanych listami gończymi, 5 odmów wyjazdu obywatelom RP, 4 cudzoziemców posługujących się podrobionymi dokumentami, 5 osób, które złamały zasady kwarantanny oraz 3 odmowy wjazdu na terytorium RP to bilans zatrzymań i ujawnień dokonanych przez funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w minionym tygodniu.

Pomimo zakończonego okresu wakacyjnego nie zmalała liczba osób podróżujących drogą lotniczą. W ciągu ostatniego tygodnia w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice Airport im. Wojciecha Korfantego zostało odprawionych ponad 300 samolotów, którymi podróżowało ponad 48 tysięcy pasażerów.

W minionym tygodniu miały miejsce liczne zdarzenia, w wyniku których funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej podejmowali szereg czynności służbowych, zarówno wobec obywateli Polski, jak i obywateli innych państw.

W ramach czynności służbowych związanych z kontrolą ruchu granicznego zatrzymano 5 obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, którzy poszukiwani byli na podstawie listów gończych.
5 naszych rodaków nie opuściło terytorium naszego kraju, (na dwóch mężczyzn Sąd nałożył zakaz opuszczania kraju, natomiast dokumenty 1 Polki i 2 Polaków widniały w rejestrze dowodów osobistych (RDO) jako dokumenty unieważnione). Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach zatrzymali również 4 cudzoziemców, którzy próbowali przekroczyć granicę RP posługując się podrobionymi na wzór oryginału dokumentami (byli to 3 obywatele Afganistanu oraz 1 obywatel Demokratycznej Republiki Konga). W wyniku czynności służbowych związanych z kontrolą sanitarną funkcjonariusze SG ujawnili 5 osób, które złamały zasady kwarantanny (1 obywatelka Armenii, 1 obywatel Gruzji, 1 obywatelka Bułgarii oraz dwoje Polaków).

Ponadto funkcjonariusze Straży Granicznej odmówili wjazd do Polski jednej obywatelce Ukrainy oraz dwóm Gruzinom. W trakcie kontroli granicznej ustalono, że kobieta wykorzystała dopuszczalny okres pobytu w strefie Schengen, natomiast dane mężczyzn widniały w Systemie Informacyjnym Schengen, którym należy odmówić wjazdu lub pobytu w strefie Schengen. Jeden mężczyzna – obywatel Gruzji bezprawnie (używając siły fizycznej) opuścił miejsce dla osób niezaakceptowanych na wjazd do naszego kraju, w którym powinien oczekiwać na lot powrotny do Gruzji. Błyskawiczna reakcja funkcjonariuszy Straży Granicznej doprowadziła do ujęcia mężczyzny. Za próbę nielegalnego przekroczenia granicy państwowej cudzoziemcowi zostaną przedstawione zarzuty. Obecnie Gruzin oczekuje na lot powrotny do swojego kraju pod nadzorem funkcjonariuszy Straży Granicznej.

do góry