Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Szymon Mościcki

2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Święto ustanowione 20 lutego 2004 roku obchodzone jest 2 maja i stanowi hołd dla jednego z najważniejszych symboli narodowych. Dzień Flagi to także okazja do przypomnienia historycznego pochodzenia barw narodowych i podkreślenia ich znaczenia dla tożsamości narodowej, jako symbolu niepodległego państwa.

W Katowicach na Placu Bolesława Chrobrego pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego odbył się apel z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, podczas którego w ceremoniale wojskowym podniesiona na maszt została biało – czerwona flaga. W uroczystości wzięli udział: wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, delegacja Śląskiego Oddziału Straży Granicznej oraz przedstawiciele innych służb mundurowych.  
Na terenie Komendy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu oraz w Placówkach ŚlOSG również została podniesiona na maszt flaga Rzeczypospolitej Polskiej. 

Biało-czerwone barwy towarzyszą nam podczas najważniejszych wydarzeń i podniosłych uroczystości państwowych. W Dzień Flagi okazujemy barwom narodowym szczególny szacunek, pamiętamy o naszej tożsamości i czcimy bohaterów, dzięki którym mamy wolną Ojczyznę.

Polska flaga jest złożona z dwóch poziomych pasów: białego i czerwonego. Jej kolorystyka oparta jest o barwy godła polskiego – białego orła w czerwonym polu. W czasie m.in. drugiej wojny światowej kolory te były symbolem niezłomności narodu i woli zwycięstwa, budziły nadzieję na wolność. Polskie barwy narodowe po raz pierwszy zostały uregulowane w uchwale Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831 r., ale historia Flagi sięga aż dynastii Piastów. Zgodnie z Konstytucją barwy narodowe podlegają ochronie prawnej. Fladze państwowej należny jest szacunek – powinna być zawsze zadbana, a najbardziej godnym sposobem jej eksponowania jest umieszczenie na drzewcu lub maszcie. Na terenie kraju polska flaga ma pierwszeństwo przed każdą inną.

do góry