Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Nigeryjczyk przebywał w Polsce o 505 dni za długo - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nigeryjczyk przebywał w Polsce o 505 dni za długo

Jesionowska Katarzyna
07.04.2021

6 kwietnia w Mikołowie funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej zatrzymali obywatela Nigerii, którego pobyt naruszał przepisy ustawy o cudzoziemcach.

Przed północą funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej dokonali kontroli legalności pobytu wobec 22-letniego Nigeryjczyka. Mężczyzna przedstawił do kontroli paszport, jednakże nie posiadał ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego go do wjazdu na terytorium RP i pobytu na nim. W związku z tym Komendant Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej wydał cudzoziemcowi decyzję zobowiązującą go do powrotu oraz orzekł o zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen na okres 3 lat.

do góry