Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Oddali hołd funkcjonariuszom, którzy poświęcili swe życie służbie dla Ojczyzny - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Oddali hołd funkcjonariuszom, którzy poświęcili swe życie służbie dla Ojczyzny

Szymon Mościcki
17.11.2020

15 listopada w Sosnowcu Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej wziął udział w uroczystości związanej z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą w Bazylice katedralnej p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sosnowcu. Ze względu na sytuację epidemiczną obchody odbyły się z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego. Po mszy przybyłe delegacje oddały hołd i złożyły kwiaty pod pomnikiem poświęconym funkcjonariuszom, którzy poświęcili swe życie służbie dla Ojczyzny.

Straż Graniczną reprezentował Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Adam Jopek. Gościem honorowym uroczystości był Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. W uroczystości wzięli również udział Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński, Zastępca Dyrektora Biura Kryminalnego KGP insp. Dominik Łączyk, Naczelnik Wydziału Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach mł. insp. Gabriela Socha i Komendant Miejski Policji w Sosnowcu mł. insp. Tomasz Kłosowicz. Obecni byli także Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jacek Kleszczewski i Dyrektor Okręgowy Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach ppłk Łukasz Górny.

Pomnik przy którym odbyły się uroczystości, powstał w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Tym samym funkcjonariusze chcieli oddać hołd mundurowym i urzędnikom Rzeczypospolitej Polskiej. Nie tylko tym, którzy zginęli w walce o niepodległość, ale także tym, którzy poświęcili życie wiernie służąc Państwu.

 

do góry