Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Wyspy Brytyjskie niefortunne dla trójki Polaków - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wyspy Brytyjskie niefortunne dla trójki Polaków

Jesionowska Katarzyna
02.10.2020

Unieważnione dowody osobiste udaremniły dwóm Polkom wylot do Irlandii, natomiast podróż mężczyzny przylatującego z Wielkiej Brytanii zakończyła się interwencją funkcjonariuszy Straży Granicznej na pokładzie statku powietrznego.

Tylko wczoraj (1 października) funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Katowicach – Pyrzowicach nie zezwolili na wylot z kraju 2 obywatelkom RP. Powodem braku zgody na opuszczenie Polski były unieważnione dowody osobiste w wyniku zmiany danych. 37-letnia kobieta lecąca do Cork (Irlandia) oraz 29-latka udająca się do Dublina (Irlandia) nie posiadały innego dokumentu uprawniającego je do przekroczenia granicy.
Od początku wakacji funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej nie zezwolili na wylot z kraju 51 obywatelom Polski. Straż Graniczna apeluje do podróżnych, aby przed wybraniem się w podróż zagraniczną, upewnili się czy ich dowód osobisty nie został unieważniony. Nie wystarczy sprawdzenie jedynie daty ważności dokumentu. Najczęstszą przyczyną unieważnienia dowodów osobistych są nieaktualne dane. Zdarza się, że właściciele dokumentów zmieniają adres zameldowania lub stan cywilny, a co za tym idzie nazwisko. Każda zmiana danych w dowodzie osobistym wiąże się z obowiązkiem wymiany dokumentu. W trakcie kontroli granicznej funkcjonariusze Straży Granicznej każdorazowo weryfikują okazany im dokument. Zgodnie z zeszłoroczną nowelizacją Ustawy o dowodach osobistych zakres sprawdzeń dokonywanych przez funkcjonariuszy SG w bazach danych został poszerzony o Rejestr Dowodów Osobistych (RDO). Jeśli funkcjonariusz stwierdzi nieważność dowodu osobistego podczas odprawy granicznej, jego posiadacz nie uzyska zgody na wyjazd z Polski. Z kolei dowody widniejące w rejestrze jako utracone w wyniku kradzieży czy zagubienia są przez funkcjonariuszy zatrzymywane.
W celu sprawdzenia czy dowód osobisty jest unieważniony lub zawieszony pomocna będzie strona internetowa Ministerstwa Cyfryzacji:

https://www.gov.pl/web/gov/Sprawdz-czy-dowod-osobisty-jest-uniewazniony-lub-zawieszony

Jeśli podróżny wciąż ma wątpliwości co do statusu swojego dowodu osobistego warto zabrać ze sobą inny ważny dokument podróży, np. paszport. W przypadku gdy funkcjonariusz stwierdzi, iż dowód osobisty podróżnego widnieje w bazie RDO jako unieważniony, taki paszport umożliwi mu wylot z kraju.
Ponadto Straż Graniczna przypomina, aby przebywając na pokładzie samolotu lub na terenie portu lotniczego wykonywać polecenia nie tylko służb, ale również kapitana i załogi statku powietrznego oraz pracowników obsługi lotniska. Naruszenie tych zasad może skutkować karą finansową.
O konsekwencjach niepodporządkowania się poleceniom załogi statku powietrznego przekonał się dziś, tuż po północy, pasażer samolotu lecącego do Pyrzowic z Doncaster-Sheffield (Wielka Brytania). 43-letni mężczyzna nie wykonywał poleceń personelu statku powietrznego związanych z założeniem maseczki. Po wylądowaniu samolotu w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach wobec pasażera naruszającego przepis art. 210 ust. 1 pkt 9 Ustawy Prawo Lotnicze interweniowali funkcjonariusze tutejszej placówki Straży Granicznej. Za popełnione wykroczenie wobec obywatela Polski został skierowany wniosek do sądu o ukaranie.

 

do góry