Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Polsko – czeskie spotkanie w Konsulacie Generalnym RP w Ostrawie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Polsko – czeskie spotkanie w Konsulacie Generalnym RP w Ostrawie

Szymon Mościcki
24.09.2020

23 września Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Adam Jopek uczestniczył w spotkaniu o charakterze międzynarodowym.

W siedzibie Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie odbyło się spotkanie, którego gospodarzem była Konsul Generalny RP w Ostrawie Pani Izabella Wołłejko-Chwastowicz. Pani Konsul podziękowała służbom mundurowym angażującym się w działania podczas kryzysowej sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19. Podkreśliła, jak istotną rolę odegrała Wspólna polsko-czeska Placówka w miejscowości Chotĕbuz (Republika Czeska), która na bieżąco koordynowała i przekazywała społeczeństwu po obu stronach granicy wszelkie niezbędne informacje.

Spotkanie zostało również zorganizowane w celu omówienia dotychczasowej współpracy na terenie przygranicznym obu Państw oraz dokonania oceny wspólnego działania w trakcie tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej spowodowanego pandemią COVID-19. Dokonano  wymiany spostrzeżeń oraz doświadczeń w związku z zaistniałą sytuacją. W czasie spotkania rozmawiano o dalszej współpracy w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Komendantowi ŚlOSG płk. SG Adamowi Jopkowi w trakcie spotkania towarzyszył Naczelnik Wydziału Analiz Informacji i Współpracy Międzynarodowej ppłk SG Adam Kurek, ponadto stronę Polską reprezentowali: Śląski Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadispektor Krzysztof Justyński, Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach nadbrygadier Jacek Kleszczewski oraz Naczelnik Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego asp. Marta Markowska i Zastępca Naczelnika podinsp. Adam Bigaj.

Ze strony Republiki Czeskiej obecni byli Wojewódzki Komendant Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektor Urzędu Celnego Republiki Czeskiej oraz Pełnomocnik Graniczny Republiki Czeskiej województwa morawsko-śląskiego reprezentujący zarazem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ostrawie.

 

 

do góry