Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Zobowiązania do powrotu oraz odmowa wjazdu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zobowiązania do powrotu oraz odmowa wjazdu

Jesionowska Katarzyna
03.07.2020

W ciągu ostatnich dwóch dni funkcjonariusze ŚlOSG stwierdzili nielegalny pobyt 5 obywateli Ukrainy oraz nie wpuścili na terytorium naszego kraju obywatela Czarnogóry.

1 i 2 lipca funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej zatrzymali troje obywateli Ukrainy. Mężczyzna i kobieta wykorzystali dopuszczalny okres pobytu na terytorium Państw Schengen. Przebywali oni w Polsce o 301 dni za długo. Kolejny mężczyzna kontrolowany pod kątem legalności pobytu w Bielsku-Białej okazał się osobą niepożądaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ukrainiec został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości.

Kolejni cudzoziemcy naruszający przepisy pobytowe w Polsce zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach. Dwóch Ukraińców przebywało w Polsce bez ważnej wizy lub innego tytułu pobytowego. Wprawdzie jeden z nich ubiegał się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w Polsce, jednakże Wojewoda Śląski wydał decyzję o odmowie udzielenia takiego zezwolenia.

Wszystkim cudzoziemcom wydano decyzje zobowiązujące ich do powrotu oraz orzeczono wobec nich zakaz ponownego wjazdu do Polski oraz innych krajów strefy Schengen.

Dzień wznowienia lotów na kierunku z Podgoricy w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach okazał się niefortunny dla obywatela Czarnogóry. 2 lipca mężczyzna stawił się do odprawy granicznej po przylocie samolotu z Podgoricy. Cudzoziemcowi  odmówiono wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż widniał w Systemie Informacyjnym Schengen jako osoba której należy odmówić wjazdu lub pobytu w strefie Schengen. Najbliższym lotem Czarnogórzec zostanie odesłany z powrotem do Podgoricy.

do góry