Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Kolejni nielegalni migranci zatrzymani na Śląsku - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kolejni nielegalni migranci zatrzymani na Śląsku

Jesionowska Katarzyna
01.06.2020

Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 6 Afgańczyków, którzy nielegalnie przyjechali do Polski w ciężarówce wiozącej ziemniaki.

Informację o sześciu cudzoziemcach, którzy opuścili naczepę ciężarówki i uciekli w nieznanym kierunku funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej otrzymali od policjantów z Katowic. Natomiast ich o tym zdarzeniu poinformował kierowca ciężarówki. W działaniach poszukiwawczych cudzoziemców, prowadzonych na terenie Katowic, brały udział patrole Straży Granicznej oraz Policji. Po kilku godzinach zatrzymano sześciu młodych mężczyzn. Tylko jeden z nich posiadał dokument pozwalający na ustalenie tożsamości i obywatelstwa. Pozostałych pięciu zadeklarowało afgańskie pochodzenie. Pięciu obywatelom Afganistanu przedstawiono zarzuty przekroczenia granicy RP wbrew przepisom przy użyciu podstępu. Mężczyźni przyznali się do zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia. Wobec cudzoziemców wszczęte zostały postępowania administracyjne zmierzające do wydania decyzji zobowiązujących ich do powrotu. Decyzją sądu zostali oni umieszczeni w ośrodku strzeżonym dla cudzoziemców na okres trzech miesięcy. Z kolei szósty cudzoziemiec, ze względu na dolegliwości zdrowotne, został skierowany przez lekarza na leczenie szpitalne.

do góry