Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Podsumowanie 2019 roku przez Śląski Oddział Straży Granicznej - wyniki i osiągnięcia - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Podsumowanie 2019 roku przez Śląski Oddział Straży Granicznej - wyniki i osiągnięcia

Walczak Katarzyna
11.02.2020

W 2019 roku funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili 1074 kontrole legalności pobytu cudzoziemców przebywających na terytorium Polski. 1154 cudzoziemców przebywało na terytorium naszego kraju niezgodnie z obowiązującymi przepisami, wśród nich najwięcej było obywateli Ukrainy – 867.

Przeprowadzonych zostało 387 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców i wykonywania przez nich pracy. W ramach tych kontroli ujawniono 2856 osób, które naruszyły przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Prowadzone przez funkcjonariuszy ŚlOSG postępowania w stosunku do cudzoziemców naruszających przepisy zakończyły się wydaniem 1386 decyzji zobowiązujących do opuszczenia RP, 965 decyzji otrzymali obywatele Ukrainy. Wydano również 451 decyzji na podstawie, których cudzoziemcom zostały cofnięte bądź unieważnione wizy.

Podczas wykonywania ustawowych zadań funkcjonariusze ŚlOSG zatrzymali 1447 osób. Realizując czynności zlecone przez organy wymiaru sprawiedliwości zatrzymano lub ujawniono 264 osoby, które były poszukiwane za popełnione przestępstwa bądź wykroczenia.

Funkcjonariusze ŚlOSG podczas kontroli granicznej odprawili na katowickim lotnisku 2 446 942 osób - 2 019 980 obywateli Polski i 426 962 cudzoziemców. 183 obcokrajowcom wydano decyzje o odmowie wjazdu na terytorium Polski, ponieważ nie spełniali oni warunków wjazdu, wśród nich najwięcej było obywateli Gruzji (84) i obywateli Ukrainy (80).

W 2019 roku został zabezpieczony nielegalny towar na kwotę 27 724 636 złotych, między innymi narkotyki warte 23 530 721 złotych, tytoń wart 2 336 105 złotych oraz papierosy warte 1 111 402 złotych.

Funkcjonariusze ŚlOSG wystawili 772 mandaty na kwotę 140 000 złotych. Ujawnili oni również 120 fałszerstw dokumentów dotyczących wiz, paszportów, dowodów osobistych, oświadczeń, zaproszeń itp.

do góry