Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Zatrzymano 10 cudzoziemców - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zatrzymano 10 cudzoziemców

Mitas Łukasz
07.02.2020

6 lutego funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 10 naruszających przepisy cudzoziemców. Wśród zatrzymanych było 8 obywateli Ukrainy, obywatel Białorusi oraz obywatel Gruzji.

Do zatrzymania cudzoziemców doszło na Śląsku i Opolszczyźnie. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bielsku – Białej, Rudzie Śląskiej oraz z Grupy Zamiejscowej w Sosnowcu i Częstochowie zatrzymali dziewięcioro obcokrajowców. Trzech Ukraińców oraz Gruzin wykorzystywali wizy niezgodnie z celem ich wydania. Posiadane dokumenty były im potrzebne między innymi do wyjazdu do Czech w celu odwiedzin rodziny bądź podjęcia pracy. Następnych troje obywateli Ukrainy przeterminowało swój pobyt na terytorium państw Schengen. Kolejna zatrzymana Ukrainka wykonywała pracę bez wymaganych dokumentów, a ostatni z zatrzymanych Ukraińców nie posiadał ważnego dokumentu podróży. Podobna sytuacja miała również miejsce na Opolszczyźnie. Tam funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Opolu podczas kontroli ustalili, że obywatel Białorusi przebywał na terytorium naszego kraju nie mając dokumentów uprawniających go do legalnego pobytu.

W stosunku do wszystkich cudzoziemców wszczęto postępowania administracyjne, które już w siedmiu przypadkach zakończyły się wydaniem decyzji zobowiązujących cudzoziemców do powrotu.

do góry