Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego 12 cudzoziemców zobowiązano do powrotu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

12 cudzoziemców zobowiązano do powrotu

Mitas Łukasz
09.01.2020

Od 1 stycznia funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 12 cudzoziemców, którzy za naruszenie obowiązujących w Polsce przepisów otrzymali decyzje zobowiązujące do powrotu.

Cudzoziemcy zostali skontrolowani na terenie Śląska i Opolszczyzny. Wśród naruszających przepisy obcokrajowców było dziesięcioro obywateli Ukrainy, obywatelka Nepalu oraz obywatel Rosji. Na Śląsku funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej i Bielsku – Białej zatrzymali dziewięcioro Ukraińców, Rosjanina oraz Nepalkę. Ostatni Ukrainiec został zatrzymany na Opolszczyźnie przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Opolu.

Siedmioro kontrolowanych obywateli Ukrainy wykorzystywało posiadane dokumenty pobytowe z prawem do pracy w Polsce w celu innym niż deklarowali podczas składania wniosku wizowego. Dokumenty te potrzebne im były między innymi do wyjazdu do pracy za granicę lub w celu odwiedzin znajomych mieszkających poza granicami Polski. Jeden Ukrainiec przeterminował pobyt na terytorium państw Schengen, a dwóch następnych oraz Rosjanin wykonywali w Polsce pracę bez wymaganego zezwolenia. Z kolei zatrzymana obywatelka Nepalu przebywała w Polsce bez ważnego tytułu pobytowego.

W związku z naruszeniem przez wszystkich cudzoziemców obwiązujących w naszym kraju przepisów wszczęte zostały postępowania administracyjne, które zakończyły się wydaniem decyzji na podstawie, których muszą teraz opuścić Polskę.

do góry