Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego 15 cudzoziemców zatrzymanych podczas weekendu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

15 cudzoziemców zatrzymanych podczas weekendu

Mitas Łukasz
25.11.2019

Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej podczas minionego weekendu zatrzymali na terenie województwa śląskiego i opolskiego piętnaścioro cudzoziemców.

Do zatrzymań obcokrajowców doszło w trakcie prowadzonych kontroli legalności pobytu. Wśród zatrzymanych było jedenaścioro obywateli Ukrainy, trzech obywateli Gruzji i obywatel Mołdawii. Na Śląsku funkcjonariusze z Placówek Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej, Bielsku – Białej, Katowicach – Pyrzowicach oraz z Grupy Zamiejscowej w Częstochowie zatrzymali dwanaścioro cudzoziemców. Troje pozostałych obcokrajowców zatrzymali na Opolszczyźnie funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Opolu.

Siedmioro zatrzymanych cudzoziemców - trzech Ukraińców, trzech Gruzinów i Mołdawianin, przeterminowało swój pobyt na terytorium państw obszaru Schengen. Z kolei sześcioro obywateli Ukrainy wykorzystywało posiadane dokumenty pobytowe, z prawem do pracy w Polsce, w celu innym niż deklarowali podczas składania wniosku wizowego. Wizy potrzebne im były między innymi do wyjazdu za granicę w celach turystycznych i zarobkowych. Natomiast dokumenty pobytowe ostatnich dwóch zatrzymanych Ukraińców utraciły ważność.

W stosunku do wszystkich zatrzymanych cudzoziemców wszczęte zostały postępowania administracyjne. W dziewięciu przypadkach zakończyły się one już wydaniem obcokrajowcom decyzji zobowiązujących do powrotu.

do góry