Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Zatrzymano 5 obywateli Gruzji - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zatrzymano 5 obywateli Gruzji

Mitas Łukasz
23.09.2019

W piątek (20.09) funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Katowicach – Pyrzowicach zatrzymali pięciu Gruzinów, którzy naruszyli przepisy ustawy o cudzoziemcach.

Czterech zatrzymanych obywateli Gruzji przeterminowało swój pobyt. Cudzoziemcy nie opuścili obszaru Schengen po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu, do którego byli uprawnieni bez konieczności posiadania wizy. Ostatni z zatrzymanych Gruzinów przebywał na terytorium RP bez ważnego tytułu pobytowego.

W związku z zaistniałą sytuacją Straż Graniczna wszczęła w stosunku do wszystkich zatrzymanych obywateli Gruzji postępowania administracyjne, które zakończyły się wydaniem decyzji zobowiązujących ich do powrotu.

do góry