Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Wizy wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wizy wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem

Mitas Łukasz
21.08.2019

10 obywateli Ukrainy zatrzymali funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej podczas minionych kilku dni. Wszyscy cudzoziemcy wykorzystywali posiadane wizy niezgodnie z celem deklarowanym przy ubieganiu się o dokument w polskim konsulacie.

Do zatrzymania cudzoziemców doszło na Śląsku i Opolszczyźnie. Funkcjonariusze w trakcie prowadzonych kontroli ustalili, że cudzoziemcy nie podjęli pracy w podmiotach wskazanych w dokumentacjach. Nie próbowali również nawiązać kontaktu z pracodawcą. Obywatele Ukrainy wykorzystywali polskie wizy z prawem do pracy w celach turystycznych bądź w celu podjęcia pracy na terytorium Czech.

W stosunku do wszystkich cudzoziemców wszczęto postępowania administracyjne, które w ośmiu przypadkach zakończyły się już wydaniem decyzji zobowiązujących ich do powrotu.

do góry