Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Pielgrzymka Straży Granicznej na Jasną Górę - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Pielgrzymka Straży Granicznej na Jasną Górę

W dniach 13-14 sierpnia funkcjonariusze i pracownicy Straży Granicznej wzięli udział w corocznej pielgrzymce na Jasną Górę, zorganizowanej przez Katolicki Dekanat Straży Granicznej w ramach XXVIII Międzynarodowej Pielgrzymki Wojskowej.

W tej wyjątkowej uroczystości, którą koordynował Dziekan Straży Granicznej płk SG Zbigniew Kępa wzięli udział: reprezentujący Komendanta Głównego Straży Granicznej płk SG Adam Jopek – Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej oraz pielgrzymi z różnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej wraz z rodzinami.

Pielgrzymów Straży Granicznej w ich obozie mieszczącym się na Górce Przeprośnej pod Częstochową przywitał Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. bryg. Józef Guzdek.

W dowód uznania i wdzięczności za pomoc i zaangażowanie w realizację misji duszpasterstwa wojskowego Biskup odznaczył medalem „ W służbie Bogu i Ojczyźnie” płk SG Adama Jopka - Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

Podziękował również pracownikom Wydziału Techniki i Zaopatrzenia ŚlOSG, którzy we współpracy z pracownikami i funkcjonariuszami z Karpackiego Oddziałem Straży Granicznej, Straży Pożarnej z Częstochowy oraz 10 Brygadą Logistyczną z Opola czuwali nad właściwym przygotowaniem logistycznym oraz nad przebiegiem spotkania Straży Granicznej na Górce Przeprośnej. Pracownicy otrzymali od Biskupa okolicznościowe medaliony.

Przed wyruszeniem do Sanktuarium Jasnogórskiego pielgrzymi Straży Granicznej spotkali się na Górce Przeprośnej z pielgrzymami reprezentującymi Wojsko Polskie, Straż Ochrony Kolei oraz z żołnierzami ze Stanów Zjednoczonych, Słowacji, Niemiec, Litwy i Chorwacji. Tam wszyscy uczestniczyli we mszy świętej w Sanktuarium Świętego Ojca Pio, której przewodniczył Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. bryg. Józef Guzdek.

Po mszy pielgrzymi pomaszerowali na Jasną Górę. Kiedy dotarli na miejsce oddali cześć Matce Bożej Królowej Polski oraz złożyli na Jej ręce swoje dziękczynienia i prośby.

Jako wotum Komendanta Głównego, Funkcjonariuszy i Pracowników Straży Granicznej, Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Adam Jopek wręczył Podprzeorowi Jasnej Góry ojcu Janowi Poteralskiemu obraz z wizerunkiem Matki Boskiej zatytułowany „ Idziemy do Ciebie Matko”.

do góry