Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Obywatel Ukrainy niepożądany w RP został przekonwojowany do granicy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Obywatel Ukrainy niepożądany w RP został przekonwojowany do granicy

Mitas Łukasz
31.07.2019

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bielsku – Białej zatrzymali Ukraińca, którego pobyt w Polsce był niepożądany.

Do zatrzymania 27-letniego mężczyzny doszło 29 lipca w Bielsku - Białej. Cudzoziemiec figurował w bazach danych jako osoba niepożądana na terytorium Polski. W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że został on skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z art. 178a § 1 kk -  prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. W związku z tym Komendant Placówki Straży Granicznej w Bielsku – Białej wydał obywatelowi Ukrainy decyzję zobowiązującą go do powrotu. Dalszy jego pobyt na terytorium naszego kraju stanowiłby zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. W celu wykonania decyzji cudzoziemiec został doprowadzony pod konwojem do granicy z Ukrainą. Wobec zatrzymanego orzeczono także zakaz ponownego wjazdu na terytorium państw Schengen na okres 5 lat.

do góry