Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego 20 cudzoziemców otrzymało decyzje zobowiązujące do powrotu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

20 cudzoziemców otrzymało decyzje zobowiązujące do powrotu

Walczak Katarzyna

Kontrole legalności pobytu przeprowadzone przez funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zakończyły się wydaniem 20 decyzji zobowiązujących cudzoziemców do powrotu.

W wyniku przeprowadzonych kontroli legalności pobytu w ciągu ostatnich kilku dni funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali dwadzieścioro cudzoziemców. Czynności kontrolne prowadzono na terenie województwa śląskiego i opolskiego. Wśród zatrzymanych osób było szesnaścioro obywateli Ukrainy, trzech obywateli Gruzji i jeden obywatel Australii. Wszyscy kontrolowani obcokrajowcy naruszyli obowiązujące przepisy prawne. Jedenaście decyzji zobowiązujących do powrotu wydano cudzoziemcom, którzy przeterminowali swoje pobyty na terytorium państw strefy Schengen. Kolejnych dziewięcioro cudzoziemców wykorzystywało dokumenty pobytowe niezgodnie z ich przeznaczeniem. Posiadane wizy z prawem do pracy w Polsce potrzebowali między innymi po to, by wyjechać do Czech i tam podjąć zatrudnienie. Oni również otrzymali decyzje zobowiązujące do powrotu, na mocy których muszą wyjechać z Polski. Ponadto w stosunku do wszystkich zatrzymanych obcokrajowców został orzeczony czasowy zakaz wjazdu na terytorium państw Schengen.

do góry