Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego 7 obywateli Ukrainy pracowało bez wymaganych dokumentów - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

7 obywateli Ukrainy pracowało bez wymaganych dokumentów

Mitas Łukasz
15.05.2019

Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali siedmioro obywateli Ukrainy. Wszyscy naruszyli przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Obywatele Ukrainy pracowali w jednej z firm na terenie województwa śląskiego. W trakcie prowadzonej kontroli funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Katowicach – Pyrzowicach ustalili, że cudzoziemcy wykonywali pracę bez wymaganych dokumentów, umożliwiających im podjęcie legalnej pracy w Polsce.

W związku z naruszeniem obowiązujących w naszym kraju przepisów zostały wszczęte w stosunku do zatrzymanych Ukraińców postępowania administracyjne, które zakończyły się wydaniem decyzji zobowiązujących do powrotu.

Pracodawcy, który nielegalnie powierzył pracę cudzoziemcom, grozi kara grzywny nawet do 30 tysięcy złotych.

do góry