Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego 8 cudzoziemców zobowiązano do powrotu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

8 cudzoziemców zobowiązano do powrotu

Mitas Łukasz
09.05.2019

Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali siedmiu obywateli Ukrainy oraz obywatela Kazachstanu, którzy za naruszenie obowiązujących w Polsce przepisów otrzymali decyzje zobowiązujące do powrotu.

Do zatrzymań obcokrajowców doszło w trakcie prowadzonych kontroli legalności pobytu. Funkcjonariusze z Placówek Straży Granicznej w Bielsku – Białej, Katowicach – Pyrzowicach i Rudzie Śląskiej zatrzymali siedmiu Ukraińców i Kazacha. Trzech obywateli Ukrainy i obywatel Kazachstanu wykorzystywało wizy niezgodnie z przeznaczeniem, a dane osobowe następnych dwóch obywateli Ukrainy widniały w wykazie osób niepożądanych na terytorium RP. Powodem zatrzymania kolejnego obywatela Ukrainy był przeterminowany pobyt na terytorium państw Schengen, natomiast ostatni z zatrzymanych Ukraińców przebywał na terenie naszego kraju bez dokumentów uprawniających do legalnego pobytu.

Za naruszenie przepisów wszyscy cudzoziemcy otrzymali decyzje zobowiązujące do powrotu i teraz muszą opuścić nasz kraj.

do góry