Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Kolejni cudzoziemcy łamiący przepisy w rękach funkcjonariuszy ŚlOSG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kolejni cudzoziemcy łamiący przepisy w rękach funkcjonariuszy ŚlOSG

Mitas Łukasz
08.04.2019

Funkcjonariusze Śląskiego Oddziały Straży Granicznej podczas ostatnich trzech dni zatrzymali 9 cudzoziemców, którzy za naruszenie przepisów ustawy o cudzoziemcach będą musieli opuścić Polskę.

Kontrola legalności pobytu cudzoziemców przeprowadzona w Żorach i Gorzyczkach doprowadziła do zatrzymania pięcioro obywateli Ukrainy. Zatrzymani obcokrajowcy wykorzystywali wizy z prawem do pracy w celu innym niż deklarowali podczas składania wniosku wizowego. Cudzoziemcy udali się do Czech, gdzie podjęli pracę bądź przebywali turystycznie. Kolejnych dwóch zatrzymanych Ukraińców to efekt przeprowadzonej kontroli legalności pobytu w Dobrzeniu Wielkim i Częstochowie. Dane kontrolowanych obywateli Ukrainy figurowały w wykazie osób niepożądanych na terytorium RP. Natomiast przeterminowany pobyt na terytorium państw Schengen był powodem zatrzymania dwóch ostatnich obywateli Ukrainy. Cudzoziemców zatrzymano w Wieszowej i Gorzyczkach.

W związku z naruszeniem przez wszystkich obcokrajowców obowiązujących przepisów wszczęte zostały wobec nich postępowania administracyjne. Ośmiu Ukraińców otrzymało już decyzje zobowiązujące do powrotu.

do góry