Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Wydano 11 decyzji zobowiązujących cudzoziemców do powrotu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wydano 11 decyzji zobowiązujących cudzoziemców do powrotu

Walczak Katarzyna
19.03.2019

11 cudzoziemców, którzy naruszyli obowiązujące w Polsce przepisy otrzymało decyzje zobowiązujące do powrotu.

Podczas minionych kilku dni funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali jedenaścioro cudzoziemców, którzy za naruszenie obowiązujących w Polsce przepisów otrzymali decyzje zobowiązujące do powrotu. Wśród zatrzymanych było dziewięcioro obywateli Ukrainy oraz obywatel Indii i Uzbekistanu.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bielsku – Białej zatrzymali trzech Ukraińców. Dwóch z nich przeterminowało swój pobyt na terytorium państw Schengen, natomiast trzeci wykorzystywał wizę do pracy w Polsce w innym celu. Mężczyzna udał się do Czech i tam podjął pracę.

Obywatela Indii oraz kolejnego obywatela Ukrainy zatrzymali funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Katowicach – Pyrzowicach. Cudzoziemcy również wykorzystywali posiadane przez siebie wizy do innych celów niż deklarowali podczas składania wniosku wizowego.

Następnych trzech Ukraińców zatrzymali funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej. Jeden z nich przebywał na terytorium RP bez ważnego tytułu pobytowego, drugi przeterminował swój pobyt na terytorium państw Schengen, a dane trzeciego figurowały w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium naszego kraju jest niepożądany

Na terenie Opolszczyzny funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Opolu zatrzymali kolejnych trzech cudzoziemców. Dane osobowe obywatela Uzbekistanu i obywatela Ukrainy także widniały w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany. Ostatnia zatrzymana Ukrainka przeterminowała pobyt na terytorium państw Schengen.

Wszyscy zatrzymani przez funkcjonariuszy ŚlOSG cudzoziemcy za naruszenie przepisów otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu.

do góry