Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego 120. rocznica urodzin nadkom. Józefa Bocheńskiego - patrona Śląskiego Oddziału Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

120. rocznica urodzin nadkom. Józefa Bocheńskiego - patrona Śląskiego Oddziału Straży Granicznej

08.03.2019 Walczak Katarzyna

7 marca w Komendzie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej odbyła się uroczystość z okazji 120. rocznicy urodzin patrona Śląskiego Oddziału Straży Granicznej - nadkom. Józefa Bocheńskiego.

Gospodarzem uroczystości był Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Adam Jopek. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Wicestarosta Raciborski Marek Kurpis, Komendant Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Opolu Mirosław Kraszkiewicz, Komendant Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Katowicach Dariusz Bitniok, Dyrektor Diecezjalnego Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu ks. Adrian Bombelek, Dziekan Ewangelicki Straży Granicznej ks. płk SG Kornel Undas.

Swoją obecnością zaszczycił nas również wnuk patrona ŚlOSG Waldemar Bocheński, którego wizyta w Raciborzu była okazją do przybliżenia studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu historii życia i służby jego dziadka - nadkom. Józefa Bocheńskiego.

W tak uroczystym dniu odbyło się ślubowanie nowoprzyjętych funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Komendant Oddziału płk SG Adam Jopek przywitał ich w szeregach naszej formacji, a także życzył wszystkim nowo przyjętym funkcjonariuszom zadowolenia z pełnienia służby. Błogosławieństwa ślubującym funkcjonariuszom udzielił Dziekan Ewangelicki Straży Granicznej ks. płk SG Kornel Undas oraz Kapelan Śląskiego Oddziału Straży Granicznej ks. st. szer. SG Artur Suska.

Wręczone zostały również akty mianowania na stopień młodszego chorążego SG oraz kaprala SG. 6 funkcjonariuszy ukończyło szkolenie z zakresu szkoły chorążych w Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, natomiast kolejnych 12 funkcjonariuszy ukończyło szkolenie podoficerskie w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Adam Jopek oraz Komendant Placówki Straży Granicznej w Opolu ppłk SG Jerzy Łukasik otrzymali okolicznościowe medale z okazji 100-lecia Straży Ochrony Kolei. Wręczyli je obecni na uroczystości Komendanci Regionalnej Straży Ochrony Kolei z Opola i Katowic.

W trakcie uroczystości zostały rozdane dyplomy dla najlepszych strzelców, którzy swe umiejętności zaprezentowali podczas II Turnieju Strzeleckiego z okazji Rocznicy Urodzin Patrona Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. W klasyfikacji drużynowej i indywidualnej najlepszymi okazali się funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Katowicach – Pyrzowicach.

***

Józef Bocheński urodził się 7 marca 1899 w Chełmie, jako syn Aleksandra i Wandy z domu Fogel. W 1915 roku, w wieku 16 lat, wstąpił do II Brygady Legionów Polskich (2 Pułku Piechoty), w której szeregach walczył na froncie karpackim i wołyńskim. W lutym 1918 roku dostał się do austriackiej niewoli i został internowany. W listopadzie 1918 roku wstąpił do odrodzonego Wojska Polskiego i wraz z VI baonem Strzelców Warszawskich rozbrajał wojska niemieckie w Warszawie. Podczas wojny polsko-bolszewickiej służył w  36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej. Za męstwo i bohaterstwo w walkach odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari V oraz dwukrotnie Krzyżem Walecznych.

Walczył w trzecim Powstaniu Śląskim, odznaczony Gwiazdą Górnośląską. W Straży Granicznej II RP służył w latach 1928-1939. 15 września 1932 roku został wyznaczony na stanowisko oficera wywiadowczego Inspektoratu Granicznego nr 14 „Częstochowa” (Śląski Inspektorat Okręgowy SG), a w 1933 roku skierowany do Komisariatu Wewnętrznego SG nr 3 „Kraków” (pod względem służbowym przydzielony bezpośrednio do Śląskiego IO SG) na stanowisko II oficera.

Od 1935 roku służbę pełnił w Zachodniomałopolskim Inspektoracie Okręgowym, jako oficer wywiadowczy i zastępca kierownika Inspektoratu Granicznego SG w Jaśle, a od 1938 roku z-ca komendanta Obwodu SG. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Niepodległości, Medalem Pamiątkowym za Wojnę w latach 1918-1921, Medalem X-lecia Odzyskania Niepodległości, Odznaką Pamiątkową Straży Granicznej. 

Po ogłoszeniu mobilizacji, jako kapitan Wojska Polskiego, walczył wraz z kompanią SG w składzie 2 Brygady Górskiej, Grupy Operacyjnej „Jasło”, „Armii „Karpaty”, ciężko ranny pod Muszyną w starciu z oddziałami słowackimi.

Po agresji sowieckiej aresztowany w szpitalu w Równem i osadzony w obozie NKWD w Kozielsku. Zamordowany w 1940 roku w Katyniu. Pośmiertnie awansowany w 2007 roku do stopnia nadkomisarza SG i majora WP.

 

do góry