Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Funkcjonariusze ŚlOSG zatrzymali 7 cudzoziemców - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Funkcjonariusze ŚlOSG zatrzymali 7 cudzoziemców

Mitas Łukasz
25.01.2019

23 i 24 stycznia funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali na Śląsku i Opolszczyźnie 6 Ukraińców i Białorusina.

W ramach kontroli legalności pobytu funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej zatrzymali czworo cudzoziemców. Na autostradzie A1 w Gorzyczkach zatrzymano dwoje obywateli Ukrainy i obywatela Białorusi. Ukraińcy posiadali wizy do pracy w Polsce, a wykorzystywali je w celu innym niż deklarowali podczas składania wniosku wizowego. Białorusin natomiast przebywał na terytorium Polski nie posiadając tytułu pobytowego uprawniającego go do pobytu. Kolejny Ukrainiec zatrzymany został w Katowicach, ponieważ przeterminował pobyt na terytorium państw Schengen.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Katowicach – Pyrzowicach zatrzymali w Czeladzi i Częstochowie dwóch obywateli Ukrainy, którzy również przeterminowali swój pobyt na terytorium państw Schengen.

Ostatnia cudzoziemka naruszająca przepisy została zatrzymana w Opolu przez funkcjonariuszy z tamtejszej placówki. Ukrainka wykorzystywała posiadaną przez siebie wizę niezgodnie z celem jej wydania. Nie podjęła zatrudnienia u pracodawcy wskazanego w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy.

Za naruszenie przepisów wszystkim zatrzymanym cudzoziemcom wydano decyzje zobowiązujące do powrotu.

do góry