Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Uroczysty apel w 151. rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Uroczysty apel w 151. rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego

Walczak Katarzyna

5 grudnia w Komendzie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu odbył się uroczysty apel dla uczczenia 151. rocznicy urodzin pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

W uroczystości wzięli udział: Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Adam Jopek wraz ze swoimi zastępcami płk. SG Dariuszem Bukowskim i płk. SG Markiem Kochem, Prezydent Miasta Racibórz Dariusz Polowy, Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda, szefowie raciborskich służb mundurowych, przedstawiciele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego FSG i Związku Zawodowego Pracowników MSWiAP oraz Biura Spraw Wewnętrznych SG, Dziekan Ewangelicki SG ks. płk SG Kornel Undas, ks. Adrian Bombelek – Proboszcz Parafii św. Mikołaja w Raciborzu, kapelan ŚlOSG st. szer. SG ks. Artur Suska, kadra kierownicza oraz funkcjonariusze i pracownicy ŚlOSG.

Podczas swojego przemówienia Komendant Oddziału płk SG Adam Jopek przypomniał o zasługach Józefa Piłsudskiego, o jego wyjątkowym i honorowym miejscu w naszej pamięci narodowej oraz podkreślił jego zasługi w odbudowie niepodległej Rzeczypospolitej.

Uroczysty apel był również okazją do wręczenia kolejnych wyróżnień, awansów i medali. W szczególny sposób wyróżniono trzech funkcjonariuszy naszego oddziału, którzy przed upływem ustalonego okresu, za swoją wzorową służbę i ogromne zaangażowanie mianowani zostali na stopień majora SG. Pamiątkowymi medalami zostali uhonorowani uczestnicy sztafety Straży Granicznej „Wokół Niepodległej”. Oni to, dla upamiętnienia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, pokonali 320 kilometrowy odcinek wzdłuż granicy południowej naszej ojczyzny.

 

do góry