Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Szpital MSWiA w Katowicach ma nowoczesny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Szpital MSWiA w Katowicach ma nowoczesny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Mitas Łukasz
03.12.2018

30 listopada w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach otwarto nowy Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

W uroczystym otwarciu wziął udział Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Krzysztof Kozłowski, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek oraz szefowie śląskich służb mundurowych, wśród których obecny był Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Adam Jopek.

– Szpital MSWiA w Katowicach jest wyjątkowym miejscem na mapie województwa śląskiego, dlatego, że pełni podwójną rolę - związaną z dostępem do powszechnej służby zdrowia, ale również służy policjantom, strażakom, funkcjonariuszom Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa– podkreślił Wiceminister Kozłowski.

Otwarcie nowoczesnego i dobrze wyposażonego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii poprawi jakość leczenia i bezpieczeństwo pacjentów – mieszkańców Katowic oraz okolic. Oddział dysponować będzie sześcioma stanowiskami do intensywnej terapii pozwalającymi na leczenie pacjentów na coraz wyższym poziomie.

MSWiA przekazało dotację w wysokości 1 miliona 134 tysięcy złotych na zakup nowoczesnej aparatury m.in. respiratorów, kardiomonitorów i aparatu RTG. Nowoczesna aparatura będzie wspomagała powrót do zdrowia najciężej chorych pacjentów. Wielu pacjentom z niewydolnością nerek z pewnością pomoże zakup aparatu do leczenia nerkozastępczego. Dzięki nowoczesnej aparaturze, pacjenci w krytycznych sytuacjach zagrożenia życia, będą mogli liczyć na profesjonalną, wysoce specjalistyczną pomoc.

Źródło: MSWiA i Śląski UW.

Zdjęcia: Śląski UW.

do góry