Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego 5 obywateli Pakistanu przyleciało do Polski bez dokumentów - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

5 obywateli Pakistanu przyleciało do Polski bez dokumentów

Walczak Katarzyna
31.10.2018

Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali na katowickim lotnisku cudzoziemców, którzy nie posiadali przy sobie dokumentów.

Cudzoziemcy przylecieli do Polski z Dubaju. Podczas kontroli granicznej okazało się, że ani mężczyzna, ani kobieta z trójką dzieci nie mają żadnych dokumentów. Podczas czynności wyjaśniających, prowadzonych w obecności tłumacza, cudzoziemcy oświadczyli, że są obywatelami Pakistanu i podali swoje dane osobowe. Na pokład samolotu w Dubaju pomógł im dostać się pośrednik, któremu zapłacili za podróż po kilka tysięcy euro.

W siedzibie Placówki Straży Granicznej w Katowicach – Pyrzowicach Pakistańczycy złożyli wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej. Zgodnie z postanowieniem sądu, do czasu rozpatrzenia wniosków o ochronę międzynarodową, obywatele Pakistanu będą przebywać w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. W przypadku wydania decyzji odmownej w sprawie udzielenia ochrony wszczęte zostanie postępowanie w sprawie zobowiązania cudzoziemców do powrotu.

do góry