Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Piknik Niepodległościowy Służb Mundurowych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Piknik Niepodległościowy Służb Mundurowych

08.10.2018 Walczak Katarzyna

W minioną sobotę w Opolu w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości odbył się Piknik Niepodległościowy Służb Mundurowych z województwa opolskiego.

Uroczystego otwarcia pikniku na Błoniach Politechniki Opolskiej dokonał Wojewoda Opolski Adrian Czubak. Wśród służb mundurowych, które zaprezentowały mieszkańcom Opolszczyzny sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie, nie zabrakło funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. W pikniku uczestniczył także Komendant Placówki Straży Granicznej z Opola ppłk SG Jerzy Łukasik.

Przed piknikiem na Politechnice Opolskiej odbyła się specjalna konferencja dotycząca działania Rządu RP na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli, działania Wojewody Opolskiego w zakresie przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym i usuwania ich skutków oraz programów profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa, realizowanych na terenie województwa opolskiego.

Podczas konferencji Wojewoda Opolski w ramach podziękowań za ciężką pracę na rzecz bezpieczeństwa obywateli wręczył symboliczne statuetki komendantom poszczególnych służb mundurowych działających na Opolszczyźnie.

do góry