Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego 13 obywateli Ukrainy otrzymało decyzje zobowiązujące do powrotu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

13 obywateli Ukrainy otrzymało decyzje zobowiązujące do powrotu

Walczak Katarzyna
04.10.2018

W ciągu ostatnich 5 dni funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 13 obywateli Ukrainy, którzy za naruszenie obowiązujących w Polsce przepisów otrzymali decyzje zobowiązujące do powrotu.

Do zatrzymań cudzoziemców doszło w trakcie kontroli legalności pobytu prowadzonych na terenie województwa śląskiego i opolskiego. Na Śląsku funkcjonariusze z Placówek Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach, Rudzie Śląskiej i Bielsku – Białej zatrzymali dziesięcioro obywateli Ukrainy. Kolejnych troje obywateli Ukrainy zatrzymanych zostało na Opolszczyźnie przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Opolu.

Siedmioro kontrolowanych cudzoziemców wykorzystywało posiadane dokumenty pobytowe z prawem do pracy w Polsce w celu innym niż deklarowali podczas składania wniosku wizowego. Dokumenty te potrzebne im były między innymi do wyjazdu za granicę w celach turystycznych i zarobkowych. Pozostałych sześcioro cudzoziemców przeterminowało swój pobyt na terytorium państw Schengen.

Za naruszenie obowiązujących przepisów wszyscy zatrzymani obywatele Ukrainy otrzymali decyzje zobowiązujące do powrotu. Orzeczony został również wobec nich czasowy zakaz wjazdu do naszego kraju.

 

 

 

do góry