Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Organizatorzy nielegalnej migracji staną przed sądem - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Organizatorzy nielegalnej migracji staną przed sądem

Walczak Katarzyna
03.10.2018

Do Sądu Rejonowego w Żywcu w minionym tygodniu wpłynął akt oskarżenia przeciwko dwóm Polakom, którzy organizowali nielegalne przekroczenie granicy RP ponad 1800 obywatelom Ukrainy.

Ten akt oskarżenia to finał sprawy prowadzonej od połowy 2017 roku przez funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Organizatorami przestępczego procederu byli dwaj mężczyźni, mieszkańcy powiatu żywieckiego ( 74 -letni ojciec i 47-letni syn ). To oni pod pozorem legalnego prowadzenia działalności gospodarczej i zatrudniania cudzoziemców rejestrowali w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom. Następnie dokumenty te trafiały do współpracujących z nimi obywateli Ukrainy, którzy odsprzedawali dokumenty swoim rodakom. Cena dokumentu umożliwiającego wyłudzenie polskiej wizy dochodziła nawet do 200 euro. Funkcjonariusze Straży Granicznej ustalili w ramach prowadzonego śledztwa, że żaden z Ukraińców, na rzecz którego zarejestrowano stosowne dokumenty w PUP w Żywcu, nie dotarł do potencjalnego pracodawcy. Większość z nich wyłudzone wizy wykorzystała do nielegalnego przekroczenia granicy Unii Europejskiej i podjęcia nielegalnej pracy w innych krajach Europy Zachodniej.

Śledztwo prowadzono pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Żywcu.

Mężczyznom za organizowanie nielegalnej migracji tj. przestępstwo z art.264§ 3 k.k. grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

  • oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy
    oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy
do góry