Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Wydano 11 decyzji zobowiązujących do powrotu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wydano 11 decyzji zobowiązujących do powrotu

Maciej Nowak
30.08.2018

11 cudzoziemców, którzy naruszyli obowiązujące w Polsce przepisy otrzymało decyzje zobowiązujące do powrotu.

Od początku tygodnia funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali jedenastu cudzoziemców, którzy za naruszenie obowiązujących w Polsce przepisów otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu. Wśród zatrzymanych było ośmiu obywateli Ukrainy, dwaj obywatele Gruzji i Kenijczyk.

W trakcie kontroli legalności pobytu przeprowadzonych w Żorach, Tarnowskich Górach i Gorzyczkach zatrzymano czworo Ukraińców. Osoby te wykorzystywały posiadane dokumenty pobytowe niezgodnie z ich przeznaczeniem. Wizy z prawem do pracy w Polsce potrzebowali oni między innymi aby wyjechać do Czech i tam podjąć zatrudnienie.

Dwaj zatrzymani w Częstochowie i na katowickim lotnisku obywatele Ukrainy przeterminowali swój pobyt w strefie Schengen. Dane osobowe dwóch kolejnych obcokrajowców, którzy zatrzymani zostali w Bielsku – Białej i Tychach (obywatele Ukrainy) znajdowały się wykazie osób niepożądanych na terenie Polski. Z kolei kontrolowany w Katowicach obywatel Kenii posiadał wizę turystyczną, lecz wkrótce po przyjeździe do Polski postanowił ją wykorzystać w celu podjęcia w naszym kraju pracy, uzyskując tym samym legalny pobyt.

W następstwie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców przeprowadzonej na terenie powiatu tarnogórskiego zatrzymany został obywatel Ukrainy oraz obywatel Gruzji. Mężczyźni ci wykonywali roboty budowlane, lecz nie mieli niezbędnych zezwoleń na pracę ani oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

W stosunku do wszystkich zatrzymanych zostały wszczęte postępowania administracyjne, które zakończyły się wydaniem decyzji zobowiązujących cudzoziemców do powrotu.

do góry