Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Dwaj Mołdawianie i Ukrainiec pracowali nielegalnie w Katowicach - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Dwaj Mołdawianie i Ukrainiec pracowali nielegalnie w Katowicach

Maciej Nowak
29.08.2018

Kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców przeprowadzona przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej doprowadziła do zatrzymania w Katowicach trzech nielegalnie pracujących cudzoziemców.

W wyniku kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców w firmie z powiatu bieruńsko - lędzińskiego, funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej z Rudy Śląskiej stwierdzili wobec dwóch Mołdawian i Ukraińca naruszenia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Mężczyźni zatrudnieni byli jako pracownicy fizyczni i wykonywali prace z zakresu usług wodno-kanalizacyjnych na terenie Katowic. Wykonując te czynności nie posiadali wymaganych przepisami zezwoleń na pracę lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy. W związku z zaistniałą sytuacją obcokrajowcy zostali zatrzymani.

W stosunku do cudzoziemców zostały wszczęte postępowania administracyjne, które w dwóch przypadkach zakończyły się już wydaniem decyzji zobowiązujących do powrotu. Ponadto wobec pracodawcy zostanie skierowany wniosek do sądu o ukaranie. Za nielegalne powierzenie pracy trzem cudzoziemcom grozi mu grzywna nawet w wysokości 30 tysięcy złotych.

do góry