Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Zatrzymano 14 cudzoziemców - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zatrzymano 14 cudzoziemców

Walczak Katarzyna
10.08.2018

Od początku tygodnia funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 13 obywateli Ukrainy oraz obywatela Wybrzeża Kości Słoniowej.

Podczas kontroli legalności pobytu przeprowadzonych w Gliwicach, Cieszynie, Gorzyczkach, Rydułtowach oraz Wierzbniku zatrzymano dziesięciu obywateli Ukrainy. Cudzoziemcy posiadali wizy z prawem do pracy w Polsce, ale wykorzystywali je w innych celach. Większość z nich wyjechała do Czech, by tam podjąć pracę.

Dwóch obywateli Ukrainy, których zatrzymano w Opolu i Katowicach, przeterminowało swój pobyt na terytorium Polski. Jeden o 14 dni, a drugi o 105 dni.

Kolejnych dwóch cudzoziemców nie posiadało dokumentów uprawniających do pobytu w naszym kraju. Zatrzymany w Nysie obywatel Wybrzeża Kości Słoniowej nie miał ważnej wizy ani innego dokumentu pobytowego, natomiast zatrzymany w Opolu obywatel Ukrainy nie posiadał przy sobie żadnych dokumentów.

W związku z naruszeniem ustawy o cudzoziemcach w stosunku do wszystkich zatrzymanych obcokrajowców wszczęto postępowania administracyjne. W jedenastu przypadkach zostały one zakończone już wydaniem decyzji zobowiązujących cudzoziemców do powrotu.

 

do góry