Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego 6 obywateli Ukrainy i poszukiwany Polak w rękach funkcjonariuszy ŚlOSG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

6 obywateli Ukrainy i poszukiwany Polak w rękach funkcjonariuszy ŚlOSG

Walczak Katarzyna
03.08.2018

W ciągu ostatnich dwóch dni na Śląsku i Opolszczyźnie funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali bądź ujawnili 6 obywateli Ukrainy oraz Polaka, który był poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości.

W Żorach i Mysłowicach zatrzymanych zostało dwoje obywateli Ukrainy. Podczas kontroli okazało się, że przekroczyli oni już dopuszczalny okres pobytu na terytorium państw Schengen.

Kolejnych dwóch obywateli Ukrainy, których zatrzymano w Cieszynie, podróżowało autokarem rejsowym z Czech na Ukrainę. W paszportach mieli zamieszczone wizy z prawem do pracy w Polsce. Jednak pracy nie podjęli, a wizy potrzebowali po to by pojechać do Czech.

A lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach odmówiono wjazdu do Polski obywatelowi Ukrainy. W czasie kontroli granicznej cudzoziemiec nie przedstawił dokumentów wystarczających do potwierdzenia celu i warunków planowanego pobytu na terytorium strefy Schengen.

Ostatniego obywatela Ukrainy zatrzymano w Opolu. Jego dane były wpisane do wykazu osób, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany.

Za naruszenie obowiązujących w naszym kraju przepisów w stosunku do pięciorga obywateli Ukrainy Straż Graniczna wszczęła postępowania administracyjne, które zakończyły się wydaniem decyzji zobowiązujących cudzoziemców do powrotu.

Poszukiwanego Polaka zatrzymano na katowickim lotnisku po przylocie z Londynu. Mężczyzna był poszukiwany w celu odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności za oszustwo. Został on przekazany Policji.

do góry