Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego 11 cudzoziemców otrzymało decyzje zobowiązujące do powrotu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

11 cudzoziemców otrzymało decyzje zobowiązujące do powrotu

Walczak Katarzyna

Tylko w ciągu ostatnich trzech dni funkcjonariusze Śląskiego Oddziały Straży Granicznej zatrzymali 11 cudzoziemców. Za naruszenie obowiązujących w naszym kraju przepisów otrzymali oni decyzje zobowiązujące do powrotu.

Do zatrzymania cudzoziemców, wśród których było dziesięcioro obywateli Ukrainy i jeden obywatel Turcji, doszło w miniony weekend.  Wszyscy cudzoziemcy zostali zatrzymani podczas kontroli legalności pobytu oraz kontroli legalności zatrudnienia. Kontrole przeprowadzono na terenie województwa śląskiego w Żorach, Bielsku-Białej, Knurowie, Gorzyczkach, Pyrzowicach i Mykanowie.

Sześcioro obywateli Ukrainy wykorzystywało posiadane dokumenty pobytowe z prawem do pracy w Polsce w celu innym niż deklarowali podczas składania wniosku wizowego. Wizy potrzebne im były po to, żeby wyjechać do Czech. Troje Ukraińców przeterminowało swój pobyt na terytorium państw Schengen, a kolejna ich rodaczka pracowała w Polsce bez wymaganych dokumentów. Dwóch ostatnich zatrzymanych obcokrajowców – obywatel Turcji i obywatel Ukrainy – nie posiadało wiz ani innych ważnych dokumentów pobytowych.

W stosunku do wszystkich cudzoziemców wszczęto postępowania administracyjne, które zakończono wydaniem decyzji zobowiązujących do powrotu.

 

do góry