Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Przylecieli z Grecji z dokumentami zastrzeżonymi w SIS - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Przylecieli z Grecji z dokumentami zastrzeżonymi w SIS

Walczak Katarzyna
04.06.2018

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Katowicach - Pyrzowicach zatrzymali Syryjczyka i Banglijczyka, którzy posługiwali się dokumentami zastrzeżonymi w Systemie Informacyjnym Schengen.

Do zatrzymania cudzoziemców doszło na katowickim lotnisku po przylocie rejsowego samolotu z Aten. Jeden z legitymowanych mężczyzn okazał do kontroli czeski dowód osobisty, w którym widniał wizerunek zupełnie innej osoby. Drugi z mężczyzn posiadał paszport  wydany przez władze Bangladeszu oraz grecki tytuł pobytowy, który był przerobiony.

W trakcie czynności sprawdzających okazało się, że czeski dokument oraz grecka wiza są zastrzeżone w SIS. Ponadto posługujący się czeskim dowodem cudzoziemiec okazał się być obywatelem Syrii. Celem podróży obcokrajowców były kraje Europy Zachodniej.

W związku z popełnionymi przestępstwami cudzoziemcom zostały postawione zarzuty posłużenia się dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby oraz dokumentem przerobionym. Przyznali się oni do popełnienia zarzucanych czynów oraz złożyli wnioski o dobrowolne poddanie się karze.

Straż Graniczna wszczęła postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji zobowiązującej obywatela Syrii do powrotu. Z kolei zatrzymany obywatel Bangladeszu złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej. Do czasu wydania decyzji o zobowiązaniu do powrotu i rozpatrzenia wniosku o ochronę międzynarodową osoby przebywać będą w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

 

  • dokumenty zatrzymanych cudzoziemców
    dokumenty zatrzymanych cudzoziemców
do góry