Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Zmienił nazwisko aby wjechać do Polski - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zmienił nazwisko aby wjechać do Polski

Maciej Nowak
13.04.2018

11 kwietnia funkcjonariusze z Grupy Zamiejscowej w Częstochowie PSG w Katowicach-Pyrzowicach zatrzymali obywatela Ukrainy, który zmienił swoje nazwisko by móc wjechać do Polski.

W wyniku, przeprowadzonej w Częstochowie, kontroli legalności pobytu cudzoziemców zatrzymany został obywatel Ukrainy. Jak się okazało mężczyzna ten przebywał na terytorium naszego kraju pomimo ciążącego na nim zakazu wjazdu do Polski. Cudzoziemiec chcąc ten zakaz ominąć zawarł na Ukrainie związek małżeński ze swoją rodaczką i przyjął jej nazwisko. Następnie uzyskał nowy paszport na zmienione dane personalne i na jego podstawie wjechał do Polski.

Zatrzymanemu obywatelowi Ukrainy przedstawiono zarzut o przestępstwo dotyczące przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom i użycia w tym celu podstępu. Mężczyzna przyznał się do postawionego zarzutu i poddał dobrowolnie karze 3 miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem wykonania kary na 3 lata. Ponadto Komendant PSG w Katowicach – Pyrzowicach wydał decyzję zobowiązująca cudzoziemca do powrotu oraz unieważnił mu wizę. W celu wykonania decyzji obcokrajowiec został doprowadzony pod konwojem do granicy z Ukrainą.

do góry