Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego 6 cudzoziemców zatrzymanych na autostradzie A1 w Gorzyczkach - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

6 cudzoziemców zatrzymanych na autostradzie A1 w Gorzyczkach

Maciej Nowak
11.04.2018

Wczoraj (10.04) funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej zatrzymali na autostradzie A1 sześcioro cudzoziemców.

Wszyscy zatrzymani obcokrajowcy to obywatele Ukrainy. Osoby te zostały zatrzymane na śląskim odcinku autostrady A1 w rejonie miejscowości Gorzyczki. Cudzoziemcy podróżowali autokarami z Czech na Ukrainę. Pięciu z zatrzymanych Ukraińców, posiadało wizy z prawem do pracy w Polsce. W trakcie kontroli okazało się, iż nie podjęli oni pracy w naszym kraju, a wizy były im potrzebne do swobodnego poruszania się po terytorium państw Schengen. Natomiast kontrolowana obywatelka Ukrainy nie posiadała dokumentów, które pozwoliłyby jej na legalny pobyt w Polsce.

W stosunku do zatrzymanych cudzoziemców wszczęte zostały postępowania administracyjne, które zakończone zostaną wydaniem decyzji zobowiązujących do powrotu.

do góry