Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Pracował nielegalnie, musi opuścić Polskę - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Pracował nielegalnie, musi opuścić Polskę

Maciej Nowak
13.03.2018

Kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców przeprowadzona przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Opolu doprowadziła do zatrzymania obywatela Ukrainy, który nielegalnie pracował w powiecie kędzierzyńsko – kozielskim.

Obywatel Ukrainy został zatrzymany 12 marca w następstwie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców przeprowadzonej na Opolszczyźnie. Mężczyzna zatrudniony był przy montażu konstrukcji budowlanych w jednej z firm w powiecie kędzierzyńsko – kozielskim. Wykonując te czynności nie posiadał wymaganego przepisami zezwolenia na pracę ani oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.

Podjęte przez Straż Graniczną działania skutkowały wydaniem decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu. Otrzymał on również mandat karny w wysokości tysiąca złotych. Właścicielowi firmy grozi grzywna nawet w wysokości 30 tysięcy złotych. Pracodawca powierzając nielegalnie pracę obywatelowi Ukrainy naruszył przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

do góry