Straż Graniczna Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Uroczyste podpisanie protokołu przekazania mienia KaOSG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Uroczyste podpisanie protokołu przekazania mienia KaOSG

Maciej Nowak
31.08.2016

31 sierpnia w Komendzie Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej miało miejsce uroczyste podpisanie protokołu przekazania mienia Karpackiemu Oddziałowi Straży Granicznej.

Protokół przekazania mienia podpisany został w oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy Komednantami ŚMOSG i KaOSG, na podstawie § 3 Zarządzenia nr 37 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 13 maja 2016 roku w sprawie przekazania mienia pomiędzy Śląsko – Małopolskim Oddziałem Straży Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego w Raciborzu, a Karpackim Oddziałem Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Dokument został podpisany przez Komendanta ŚMOSG płk SG Jacka Gartmana oraz Komendanta KaOSG ppłk SG Stanisława Laciugę. Zakończony został w ten sposób proces przekazywania mienia powstałemu 16 maja 2016 roku Karpackiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Nowym Sączu.

do góry